Polityka prywatności Datarino sp. z o.o.

Poniższe informacje pochodzą od Datarino sp. z o.o.

develop your own website

Ochrona prywatności

Ochrona Twojej prywatności ma dla nas fundamentalne znaczenie.

Ochronę prywatności opieramy na 4 filarach:

1. NIE IDENTYFIKUJEMY osób (pozostajesz dla nas całkowicie anonimowy)

2. NIE ŁĄCZYMY danych (pozyskiwane dane nie są przez nas łączone z żadnymi innymi Twoimi danymi)

3. NIE UDOSTĘPNIAMY danych (nie przekazujemy Twoich danych innym podmiotom)

4. NIE RYZYKUJEMY danymi (przestrzegamy najwyższych standardów bezpieczeństwa).

Szczegóły przedstawiamy w dalszej części informacji.

Zbieranie i przetwarzanie (w tym łączenie) danych

W aplikacji zainstalowany jest specjalny kod, który pobiera Google Advertising ID smartfona (lub innego urządzenia, w dalszej części informacji, dla uproszczenia piszemy o smartfonie) oraz bieżąco zbiera dane o dostępnych dla niego sieciach wi-fi, co pozwala określić przybliżoną lokalizację smartfona w danym czasie.

Kod nie zbiera żadnych innych danych. Stanowi on całkowicie wyodrębniony kanał przepływu danych, co technicznie wyklucza możliwość połączenia danych zbieranych przez kod z danymi podawanymi przez Ciebie przy rejestracji lub z danymi dotyczącymi telefonu.

W żadnym wypadku nie będziemy podejmowali jakichkolwiek prób łączenia Twoich danych zebranych za pośrednictwem aplikacji z danymi pochodzącymi z innych źródeł.

Oprócz personalizacji reklamy wyświetlanej w szeroko pojętym Internecie dane będą wykorzystywane jedynie w celu tworzenia statystyk i opracowań marketingowych. Do tych zastosowań będziemy, jednakże wykorzystywać dane całkowicie zanonimizowane.

Zgoda

Podstawę prawną zbierania i dalszego przetwarzania stanowi Twoja zgoda, którą będziesz mógł wyrazić przez zaznaczenie opcji na dole niniejszego ekranu. Zgoda ma charakter dobrowolny i nie jest warunkiem korzystania z aplikacji. Skutkiem niewyrażenia zgody będzie niższy poziom personalizacji wyświetlanych reklam.

Brak identyfikacji

Zbieranie i przetwarzanie danych następuje bez identyfikacji Twojej osoby. Ponieważ dysponujemy jedynie danymi z lokalizacji oraz identyfikatorem Google Advertising ID, identyfikacja może być złożonym procesem, nawet jeśli będzie dokonywana na Twój wniosek i przy Twoim udziale.

Szczególne kategorie danych

Dane o lokalizacji smartfona mogą sugerować Twój stan zdrowia, przekonania religijne, poglądy polityczne lub inne wrażliwe informacje. Niezależnie od tego, że nie identyfikujemy konkretnych osób, zbiory danych nigdy nie będą przeszukiwane i analizowane pod kątem danych sugerujących tego rodzaju informacje.

Przekazywanie danych

Dane dotyczące lokalizacji smartfona nie będą przekazywane innym podmiotom. Przy zamawianiu reklamy w podmiotach świadczących usługi wyświetlania reklamy (np. Google, Facebook) podawany będzie wyłącznie anonimowy identyfikator reklamowy Google Advertising ID. System android zapewnia możliwość resetu tego identyfikatora w dowolnym czasie.

Usuwanie danych

Dane o lokalizacji są usuwane lub nieodwracalnie anonimizowane najpóźniej w ciągu roku od ich pobrania. W przypadku, gdy dane są wykorzystywane w konkretnej kampanii marketingowej, ich usunięcie może zostać przesunięte do czasu zakończenia kampanii, jednak nie dłużej niż o pół roku.

Administrator

Dane są zbierane i przetwarzane przez Datarino sp. z o.o., Wrocław, ul. Gwiaździsta 62, 53-413, mail: dane@datarino.com .

Twoje prawa

W każdej chwili możesz cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie danych przez wykorzystanie linka znajdującego się w Polityce Prywatności Datarino sp. z o.o. . Nie ma to wpływu na legalność dotychczasowego przetwarzania. Wycofanie zgody spowoduje zaprzestanie zbierania danych z urządzenia oraz usunięcie danych związanych z ostatnim identyfikatorem reklamowym Google Advertising ID.

Prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia itp. może być realizowane wyłącznie po uprzedniej niebudzącej wątpliwości identyfikacji. Identyfikacja wymaga powiązania Twojej osoby z Google Advertising ID urządzenia. W celu jej przeprowadzenia możemy żądać udzielenie określonych informacji i/lub przedstawienia dokumentów oraz smartfona.

Na zbieranie i przetwarzanie danych możesz wnieść skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Adres

ul. Torowa 5
63 - 400 Ostrów Wielkopolski